TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Madde 16 – (Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

KATILIMCI SAYISI  : 10 – 20 arası

İÇERİK : Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı.

 • + Giriş olay yeri değerlendirme,
 • + Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
 • + Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
 • + Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
 • + Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 • + Zehirlenmelerde ilk yardım,
 • + Boğulmalarda ilk yardım,
 • + Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
 • + Yanık ve donmalarda ilk yardım,
 • + Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
 • + Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
 • + Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
 • + Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

EĞİTİM ÜCRETİ : Temel İlk Yardım Eğitim ve Eğitim Yenileme Ücretleri İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı İlk Yardım Komisyonlarınca kişi başı ücret olarak her yıl yenidenbelirlenmektedir.

EĞİTİM YÖNTEMİ

 • + İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
 • + Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.
 • + Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
 • + Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.

EĞİTMEN KADROSU : Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

EĞİTİM SONUNDA VERİLEN BELGE : Eğitimin tümüne iştirak eden ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.

EĞİTİM YERİ : Firmanıza ait eğitim salonu yada CESE AKADEMİ eğitim salonu