EĞİTİMİ TAKVİMİ


Şubat 02-03
Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı :

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı :

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Kapsamı

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.
Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Eğitimin Koşulları

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

Eğitimin Tekrarı

Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur. Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

Eğitimin İçeriği:

Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:

a. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)
b. İş ve işverenin yükümlülükleri
c. Standartlar
ç. Yüksekten düşme nedir ?
d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.
e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?
Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar
– Temel güvenlik kuralları
– İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi
– Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.
– Kişisel koruyucu ekipmanlar
– Barikatlama
f.Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
– Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
– Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler
– Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi
– Müteahhitler için uygulamalar

Düşmeyi Engelleyici Sistemler:

a. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.
b. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

Düşmeyi Durdurucu Sistemler:

a. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir?
Genel techizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.
b. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır?
Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılanımı.

Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:

a. Merdivenler
(1) seyyar
(2) sabit
(3) hareketli
b. Korkuluklar
(1) metal (gemi, tekne, tank vb)
(2) ahşap vb.
c. İskeleler
ç. Dar alanlar
d. Çatılar
e. Boşluklar

Temel Yüksekte Çalışma Modülü

1. Standart personel koruyucu ekipmanlar
2. Düşmeden korunmanın hiyerarşisi
3. Düşmeden korunmanın teorisi ve uygulamaları
4. Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler
5. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
6. Emniyet sistemleri içinde çalışma pozisyonları
7. %100 enerji tutucu bağların kullanımı
8. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
9. Tehlikeli maddeler konusunda yasal uygulamalar
10. Risk değerlendirme ve korunma metodolojisi
11. İş emri ve saha uygulamaları
12. İşyerine özel uygulamaların teorik ve pratikleri
13. Malzeme denetlemesi, bakimi ve koruma yöntemleri
14. Çalışma günlüğü ve diğer belgelerin doldurulması,
15. İş sistemlerdeki değişik açıların yarattığı yük değişimleri
16. Düşme faktörü kavramı ve önlemler
17. Yükleme / indirme sistemleri ve makara kullanımı
18. İş planı ve alanın organizasyonu
19. Güvenlik alıştırmaları

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,
Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,
Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,
Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,
Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,
Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,
Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,
Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,
Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.
Süresi : 8 Saat / 1 gün

+ KURTARMA UYGULAMALARI MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

1. İple iniş uygulamaları
2. İstasyon kurulumu, basit istasyonlar
3. Merdiven, nacelle, ve pervanelerden kurtarma
4. Kurtarıcının kendini güvenliğini sağlaması
5. Otomatik indiricilerin kullanımı
6. Süspansiyon (asılı kalma) travması ve yaralı durum yönetimi

Kurtarma Uygulamaları Değerlendirme Sınavı

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda Kurtarma Uygulamaları Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

+ İP TEKNİSYENİ EĞİTİMİ MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

• Malzeme ve Bakımı
• Düğümler
• Kaydırmalı ve şıkıştırmalı Düğümler
• Back up aracı kullanımı
• Çıkış aleti ile tırmanma – inme
• İniş aleti ile çıkış iniş kilitleme
• Oturak kullanımı
• Düğüm aşımı
• İpten ipe transfer
• Yön değiştirme
• Kısa tekrar emniyeti
• Uzun Tekrar Emniyei
• Köşe aşımı
• İp koruması yerleştirilmesi ve aşımı
• Basit emniyet noktaları
• Yük dağıtımı esaslı emniyet noktaları
• İp kurtarma düğümü ve emniyet noktası
• Önceden hazırlanmış noktaya İndirme
• Mekanik istasyon noktaları
• Şok emici göbek bağı kullanımı
• Yapay tırmanış
• İletişim halinde emniyet alma
• İndirme
• iniş pozisyonunda kurtarma
• çıkış pozisyonunda kurtarma
• Engelli noktalardan kurtarma
• Kısa istasyon kurtarması
• Çapraz çekme çalışması
• Klavuz ip ya da gergi hattı kurulması – kurtarması
• Yapay travesten kurtarma
• Takım kurtarma çalıması
• Yorumlama


YER: BURSA CESE AKADEMİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SALONU

Eğitim Başvurumuz Sona Ermiştir.

Şubat 04-05
BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLKYARDIM KURSU + OED EĞİTİMİ


YER:

Eğitim Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

Şubat 08
1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

1 SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz Yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır.

Eğitimin Amacı:

· Yangın Eğitici Eğitmeni Unvanına Sahip Olacaksınız

· Firmalara ait çalışanlara Ücret Karşılığı yangın eğitimi ve yangın tatbikatı yaptırıp, sertifika verebilirsiniz

· Halk eğitim merkezlerinde Eğitici eğitmen olarak görev yapabilirsiniz

· Yangın Eğitici eğitimi sertifikalarınızın derecelerini yükselterek, kamu ve özel sektörde Yangın raporlama hizmetleri verebilirsiniz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Temel Yanma ve Yangın Bilgisi
· Yanmanın tanımı
· Yanma çeşitleri (Yavaş, hızlı, kendi kendine, parlama-patlama)
· Yangının tanımı
· Yangın üçgeni
· Yangın dörtgeni
· Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D-E-F türleri)
· Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs…….)
· Söndürme yöntemleri ( Soğutma, boğma, dağıtma)

Yangının nedenleri ve etkenleri
* Bilgisizlik
* Dikkatsizlik
* İhmal
* Kazalar
* Sirayet
* Sabotaj
* Kendiliğinden oluşan yangınlar
* Sigara
* Soba ve bacalar
* Elektrik
* Doğal etkenler
* Sıcak işlemler


Araç ve malzeme Bilgisi
. Kişisel koruyucu ekipmanlar (Yangına yaklaşma elbisesi, aliminize elbise, kasklar, çizme ve eldivenler)
· Hortum ve türleri
· Çeşitli türdeki lanslar (S2, S4, S8, M2, M4, M8, Nepiro, Kobra, Kumandalı,)
· Turbex ve köpük jeneratörü
· Fikrasyon
· Melanjörler
· Basınç hesapları
· Hortum patlamaları ve geçici çözümler
· Hortum köprüleri

Solunum cihazları
Solunum Cihazlarının kullanımı, özellikleri avantaj ve dezavantajları

Söndürme Maddeleri

 • Su
 • Köpük
 • Kuru kimyevi tozlar
 • Gazlı yangın söndürme sistemleri


Portatif Yangın söndürme tüpleri

 1. 6 kg kapasiteli KKT tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
  2. 5 kg kapasiteli CO2 tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
  3. 50 kg kapasiteli FOAM tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi


Yangın söndürmede kullanılan malzemeler
B tipi 110 luk
C tipi 85 lik
* Hortumların açma toplama usulleri
* Hortumların kontrol ve bakımları
* Rekorlar ve bağlantıları
* Lanslar
a- Direk lanslar
b- Sprey lanslar
c- Köpük lansları
d-Taretler
e- Kancalar
f- Melanjörler
g- Köpük lansları
h- Proportionerler
ı- Bladder tanklar
j- Su perdeleri

İkaz ve ihbar sistemleri

* Dedektörler
a- Duman dedektörleri
b- Beam dedektörleri
c- Hava örneklemeli dedektörler
d- Isı dedektörleri
e- Alev dedektörleri
f- Kıvılcım dedektörleri
g- Kombine dedektörler
h- Gaz dedektörleri
i- Karbon monoksit dedektörleri
j- Diğer dedektörler
* Alarm butonları
* Pull –Boxlar
* Deprem sensörleri
* Kameralar

Yüksek binalarda yangın sistemleri

* Asansörler
* Yangın merdivenleri
* Pompa odaları
* İtfaiye bağlantıları
* Siyam ikizleri
* Hidrantlar

Yangına müdahale yöntemleri

* Yangının duyulması, tespiti ve Yangının bildirileceği yerler
* Müdahaleden önce alınacak tedbirler ve kararlar
* Yangına yaklaşım şekli
* Duman dolu odalara giriş usulleri
* Yangın söndürme cihazlarının kullanım yöntemleri
* Yangın dolaplarının kullanılma şekilleri


Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik uygulamaları
Tahliye

* Tahliye kararı ve uygulanması
* Kat sorumluları öncüler ve artçılar
* personelin uyacağı esaslar
* Yetkili personelin görevleri
* Toplanma bölgeleri
* İtfaiye ile iş birliği
* Yangın sonrası tespitler ve raporlar

Kurtarma
* Yaralıya yaklaşım şekli ve tespit
* Yaralının kucakta taşınması
* Yaralının omuzda taşınması
* yaralının sedye ile taşınması
* Yaralının sandalye ile taşınması
* yaralının battaniye ile taşınması
* İki kişi yaralı taşıma usulleri
* Altı kişi ile yaralı taşıma
* Bel ve boyun tahtaları Boyun kelepçeleri
* Yaralı taşıma pratiği

Eğitim Süresi :45 SAAT

Eğitimi tamamlayan katılımcılara  Üniversitesi onaylı E DEVLET Kapısı’ndan erişilebilir sertifika" verilecektir.


YER: BURSA CESE AKADEMİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SALONU

Eğitim Başvurumuz Sona Ermiştir.

Şubat 11-12
BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLKYARDIM KURSU + OED EĞİTİMİ


YER:

Eğitim Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

Şubat 17
BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLKYARDIM EĞİTİMİ YENİLEME + OED EĞİTİMİ


YER:

Eğitim Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

Şubat 18-19
BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLKYARDIM KURSU + OED EĞİTİMİ


YER:

Eğitim Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

Şubat 18-22
SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İlkyardım Eğitici Eğitimleri ; 2 Gün Temel İlkyardım Eğitimi + 3 Gün Eğitim Becerileri Eğitimi olmak üzere toplamda 5 gün sürmektedir.

Sınav Uygulaması

Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olmaktadır.

Uygulama: İlkyardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlkyardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır.

Eğitim Becerileri Sınavı: Temel İlkyardım konularından birisinin sunumunun hazırlanarak Sınav Komisyonu’na sunulması şeklinde yapılmaktadır.

Sertifikanın Geçerlilik Süresi
Sertifika 5 yıl geçerlidir.

Sertifikanın Güncellenmesi
Sertifikanın 5 yılın sonunda güncellenmesi zorunludur. Güncelleme eğitimi en az 16 saat sürmektedir. Ancak, sertifika aldıktan sonra 5 yıl içinde 15 eğitim veren ilkyardım eğitmenlerinin sertifikaları Müdürlük tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Neden İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifikası Alınmalı?

Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur.

Katılımcılar eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Denetmenlerinin ve Kurumumuz Sınav Gözetmenlerinin yapacağı teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşan sınava alınırlar.
Sınav sonunda başarılı olan katılımcılar İlkyardım Eğitmeni olarak sertifikalandırılırlar.

İlkyardım Eğitici Eğitimi programı iki bölümden oluşmaktadır:

A-İlkyardım Eğitimi

 • Genel İlkyardım Bilgileri,
 • Temel Yaşam Desteği ve Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Kanamalar, Şok ve Göğüs Ağrısında İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlkyardım
 • Acil Taşıma Teknikleri,
 • Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

B-Eğitim Becerileri Eğitimi

 • Yetişkin Eğitimi
 • İletişim Becerisi
 • Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma
 • Beceri Eğitimi
 • Sunum Becerisi
 • Küçük Grup Çalışması
 • Gösterim Becerisi
 • Eğitimde Yetiştiricilik
 • Görsel-İşitsel Araçları Hazırlama Ve Kullanım
 • Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçları

İlkyardım Eğitici Eğitim programlarına;

 • Tıp Doktorları,
 • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),
 • Diş Hekimleri,
 • Eczacılar,
 • Biyologlar,
 • Diş Teknikerleri,
 • Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Veteriner Hekimler,
 • Paramedikler,
 • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Tıbbi Teknologlar,
 • Odyolog,
 • Sosyal Hizmet Uzmanı,
 • Emekli Sağlık Çalışanları,
 • Laborantlar,
 • Ebeler,
 • Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunu olanlar),
 • Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.)

katılabilirler.


YER: BURSA CESE AKADEMİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SALONU

Eğitim Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

Şubat 23-24
BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLKYARDIM KURSU + OED EĞİTİMİ


YER:

Eğitim Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

Şubat 25-26
BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLKYARDIM KURSU + OED EĞİTİMİ


YER:

Eğitim Kayıtlarımız Devam Etmektedir.